Skriv ut

Kvalitetssäkring

Kvalitetsarbetet har utgått från ETOURs grundläggande kriterier för kvalitetssäkring av turism. Lokala fördjupningar och anpassningar kan förekomma som tillägg. Agrippa AB har anlitats som handledare av kvalitetsseminariet.

kvalitetssakringFöretaget har blandannat dokumenterat:
Gästkategorier - Deras behov och förväntningar - Kundlöften och kvalitetsmål - Arbetsbeskrivningar - Checklistor - Interna informationssystem - Regler och policy - Hantering av missnöje

Företagets system för kvalitetssäkring och dokumentation har godkänts för diplomering gällande år 2010-2011.