Skriv ut

Miljö

Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt inom företaget med både lokalt som globalt miljötänkande och med åtgärder som syftar till att förbättra miljön, att spara på jordens resurser och att sprida ett miljötänkande bland gäster, kunder, leverantörer och samarbetspartners.

miljodiplomeradMiljödiplomering

Företaget har under 2004-2010 blivit miljödiplomerad av Hagfors Kommun.
Under utbildningen utfördes följande moment:

  • Miljöutredning
  • Formulering och antagande av miljöpolicy
  • Framtagande av förbättringsprogram
  • Genomförande av någon/några delar i förbättringsprogrammet